Vở bài tập toán lớp 5 tập 1 bao gồm các bài luyện tập, thực hành có cùng nội dung, mức độ như các bài tập trong sách giáo khoa với những bài giải có lời giải hay, hấp dẫn. Mời các bạn cùng tham khảo tải về.

>> Tham khảo: Vở bài tập toán lớp 5 tập 2

Thông tin sách Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

Trình bày: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Cách làm bài tập trong vở này cũng giống như cách làm bài tập trong sách giáo khoa. Ngoài ra, học sinh còn được làm quen với một số dạng bài tập kiểu mới. Vì vậy nếu học sinh đã làm bài tập trong sách giáo khoa có thể sử dụng vở bài tập này khi tự học hoặc ôn tập.

Những bài tập trong sách VBT Toán lớp 5 tập 5 bám sát chương trình hiện hành của Bộ và đều có hướng dẫn giải chi tiết.

Đây là một quyển sách lớp 5 rất tiện tham khảo cho các em cũng như các bậc phụ huynh dạy học cho con mình khi gặp những bài toán chưa có hướng đê làm sao cho phù hợp với “phương pháp sư phạm”.

Tất cả các bài tập trong Vở bài tập Toán 5, các em phải tự mình làm trước khi xem phần hướng dẫn giải trong quyển sách này. Nếu làm được như vậy thì việc học của các em mới hiệu quả và đạt nhiều thành tích trong hoc tập.

Giải Vở bài tập toán lớp 5 tập 1

Giải Toán lớp 5 chương 1

 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 1: Ôn tập: Khái niệm về phân số
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 2: Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 3: Ôn tập: So sánh hai phân số
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 4: Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo)
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 5: Phân số thập phân
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 6: Luyện tập Phân số thập phân
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 7: Ôn tập phép cộng và phép trừ hai phân số
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 8: Ôn tập phép nhân và phép chia hai phân số
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 9: Hỗn số
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 10: Hỗn số (tiếp theo)
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 11: Luyện tập hỗn số
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 12: Luyện tập chung
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 13: Luyện tập chung
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 14: Luyện tập chung
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 15: Ôn tập về giải Toán
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 16: Ôn tập và bổ sung về giải Toán
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 18: Ôn tập và bổ sung về giải Toán (tiếp theo)
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 19: Luyện tập Ôn tập và bổ sung về giải Toán (tiếp theo)
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 20: Luyện tập chung
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 21: Ôn tập – Bảng đơn vị đo độ dài
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 22: Ôn tập – Bảng đơn vị đo khối lượng
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 23: Luyện tập – Bảng đơn vị đo khối lượng – độ dài
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 24: Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 25
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 26: Luyện tập
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 27: Héc-ta
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 28: Luyện tập
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 29: Luyện tập chung chương 1
READ  Cristiano Ronaldo and Lionel Messi will NOT face off in Al-Nassr- Inter Miami friendly, as Portuguese striker continues recovery from calf injury

Giải Toán lớp 5 chương 2

 • Giải bài tập trang 31, 32 SGK Toán 5: Luyện tập chung chương 1
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 33: Khái niệm số thập phân (tiếp theo)
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 34: Hàng của số thập phân, đọc viết số thập phân
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 35: Luyện tập
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 36: Số thập phân bằng nhau
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 37: So sánh hai số thập phân
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 38: Luyện tập
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 39: Luyện tập chung
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 40: Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 41: Luyện tập
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 42: Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 44: Luyện tập chung
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 45: Luyện tập chung
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 46: Luyện tập chung
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 48: Cộng hai số thập phân
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 50: Tổng nhiều số thập phân
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 51: Luyện tập Tổng nhiều số thập phân
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 52: Trừ hai số thập phân
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 53: Luyện tập Trừ hai số thập phân
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 54: Luyện tập chung
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 55: Nhân một số thập phân với một số tự nhiên
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 56: Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 57: Luyện tập
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 58: Nhân một số thập phân với một số thập phân
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 59: Luyện tập
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 60: Luyện tập (tiếp theo)
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 61: Luyện tập chung
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 62: Luyện tập chung (tiếp theo)
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 63: Chia một số thập phân cho một số tự nhiên
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 64: Luyện tập Chia một số thập phân cho một số tự nhiên
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 65: Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 66: Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 67: Luyện tập
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 68: Chia một số tự nhiên cho một số thập phân
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 69: Luyện tập Chia một số tự nhiên cho một số thập phân
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 70: Chia một số thập phân cho một số thập phân
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 71: Luyện tập Chia một số thập phân cho một số thập phân
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 72: Luyện tập chung
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 73: Luyện tập chung tiếp theo
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 74: Tỉ số phần trăm
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 75: Giải Toán về tỉ số phần trăm
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 76: Luyện tập Giải Toán về tỉ số phần trăm
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 77: Giải Toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 78: Luyện tập Giải Toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 79: Giải Toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 80: Luyện tập Giải Toán về tỉ số phần trăm
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 81: Luyện tập chung
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 82: Luyện tập chung (tiếp theo)
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 83: Giới thiệu máy tính bỏ túi
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 84: Sử dụng máy tính bỏ túi để giải Toán về tỉ số phần trăm
READ  2 ngày 1 đêm: Bớt nhốn nháo, Lê Dương Bảo Lâm có những ngày ghi hình buồn