Toán lớp 5 trang 18 Ôn tập về giải toán

Với giải bài tập Toán lớp 5 trang 18 Ôn tập về giải toán hay, chi tiết sẽ giúp học sinh biết cách làm bài tập Toán lớp 5.

Giải Toán lớp 5 trang 18 Ôn tập về giải toán – Cô Ngô Thị Vân (Giáo viên VietJack)

Giải Toán lớp 5 trang 18 Bài 1: a) Tổng của hai số là 80. Số thứ nhất bằngsố thứ hai. Tìm hai số đó.

b) Hiệu của hai số là 55. Số thứ nhất bằngsố thứ hai. Tìm hai số đó.

Lời giải:

a) Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

7 + 9 = 16 (phần)

Số thứ nhất là:

80 : 16 x 7 = 35

Số thứ hai là:

80 – 35 = 45

  Đáp số: 35 và 45.

b) Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

9 – 4 = 5 (phần)

Số thứ hai là:

55 : 5 x 4 = 44

Số thứ nhất là:

44 + 55 = 99

  Đáp số: 99 và 44.

Giải Toán lớp 5 trang 18 Bài 2: Toán lớp 5 trang 18 Ôn tập về giải toán. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu lít nước mắm, biết rằng số lít nước mắm loại I gấp 3 lần số lít nước mắm loại II?

Lời giải:

Ta có sơ đồ.

Cách 1:

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

3 – 1 = 2 (phần)

Số lít nước mắm loại II là

12 : 2 x 1 = 6 (lít)

Số lít nước mắm loại I là:

6 + 12 = 18 (lít)

Đáp số: Nước mắm loại I: 18 lít ;

READ  Ho Chi Minh City University of Technology (HUTECH)

Nước mắm loại II: 6 lít.

Cách 2:

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

3 – 1 = 2 (phần)

Số lít nước mắm loại I là

12 : 2 x 3 = 18 (lít)

Số lít nước mắm loại II là:

18 – 12 = 6 (lít)

Đáp số: Nước mắm loại I: 18 lít ;

Nước mắm loại II: 6 lít.

Giải Toán lớp 5 trang 18 Bài 3: Một vườn hoa hình chữ nhật có chu vi là 120m. Chiều rộng bằngchiều dài.

a) Tính chiều dài, chiều rộng vườn hoa đó.

b) Người ta sử dụngdiện tích vườn hoa để làm lối đi. Hỏi diện tích lối đi là bao nhiêu mét vuông?

Lời giải:

a) Nửa chu vi hay tổng của chiều dài và chiều rộng là:

120:2=60(m)

Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

5+7=12 (phần)

Chiều rộng vườn hoa là:

60:12×5=25(m)

Chiều dài vườn hoa là:

60−25=35(m)

b) Diện tích vườn hoa là:

35×25=875(m2)

Diện tích lối đi là:

875:25=35(m2)

Đáp số: a) Chiều dài: 35m;

Chiều rộng: 25m;

b) 35m2.

Bài giảng: Ôn tập về giải toán – Cô Phan Giang (Giáo viên VietJack)

Tham khảo giải Vở bài tập Toán lớp 5:

 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 Bài 15: Ôn tập về giải toán

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 5 hay, chi tiết khác:

 • Giải Toán lớp 5 trang 19 Ôn tập và bổ sung về giải toán
 • Giải Toán lớp 5 trang 19, 20 Luyện tập
 • Giải Toán lớp 5 trang 21 Ôn tập và bổ sung về giải toán tiếp theo
 • Giải Toán lớp 5 trang 21 Luyện tập
 • Giải Toán lớp 5 trang 22 Luyện tập chung
 • Giải Toán lớp 5 trang 22, 23 Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài
READ  Kiểu tóc nam ngắn đẹp Hot chất nhất hiện nay

Trắc nghiệm Toán lớp 5 Ôn tập về giải toán (có đáp án)

Câu 1: Khi biết tổng và hệu của hai số, ta có thể áp dụng công thức nào để tìm hai số đó?

A. Số lớn = (tổng + hiệu) : 2

B. Số bé = (tổng – hiệu) : 2

C. Cả A và B đều sai

D. Cả A và B đều đúng

Câu 2: Điền số thích hợp vào ô trống:

Cho hai số có tổng là 128 và hiệu hai số là 54. Vậy số lớn là , số bé là .

Câu 3: Lớp 5A có tất cả 45 học sinh. Biết số học sinh nữ bằng số học sinh nam. Hỏi lớp 5A có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ?

A. 33 học sinh nam, 12 học sinh nữ

B. 25 học sinh nam, 20 học sinh nữ

C. 20 học sinh nam, 25 học sinh nữ

D. 30 học sinh nam, 15 học sinh nữ

Câu 4: Điền số thích hợp vào ô trống:

Tấm vải thứ nhất dài hơn tấm vải thứ hai 72m, biết tấm vải thứ nhất dài gấp 5 lần tấm vải thứ hai.

Vậy tấm vải thứ nhất dài mét, tấm vải thứ hai dài mét.

Câu 5: Một hình chữ nhật có chu vi là 112cm. Biết chiều rộng bằng chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

A. 768cm2

B. 1536cm2

C. 2304cm2

D. 3072cm2

Câu 6: Điền số thích hợp vào ô trống:

Hiệu của hai số là 57, nếu giảm số lớn đi 4 lần thì ta được số bé. Vậy tổng của hai số đó là

READ  Công Cụ Tải Video TikTok

Câu 7: : Một người có 3 tạ gạo tẻ và gạo nếp. Sau khi người đó bán đi 65kg gạo tẻ và 30kg gạo nếp thì còn lại số gạo nếp bằng số gạo tẻ. Hỏi lúc đầu người đó có bao nhiêu ki-lô-gam gạo mỗi loại?

A.259kg gạo tẻ; 41kg gạo nếp

B.229kg gạo tẻ; 71kg gạo nếp

C.225kg gạo tẻ; 75kg gạo nếp

D.400kg gạo tẻ; 100kg gạo nếp

Xem thêm các bài Để học tốt Toán lớp 5 hay khác:

 • Giải Vở bài tập Toán lớp 5
 • Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 5
 • Top 80 Đề thi Toán lớp 5 có đáp án

Săn SALE shopee tháng 12:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3