The Quarry: Mùa hè đen tối của tuổi trẻ - P.1

The Quarry: Mùa hè đen tối của tuổi trẻ - P.1

 04:05 04/04/2024

Chúng ta có thể mô tả ngắn gọn những gì xảy ra trong The Quarry bằng câu này: “Khi xưa ta bé ta ngu, ta chơi ma sói giữa rừng âm u”.
The Quarry: Mùa hè đen tối của tuổi trẻ - P.Cuối

The Quarry: Mùa hè đen tối của tuổi trẻ - P.Cuối

 04:04 04/04/2024

Chúng ta sẽ tiếp nối câu chuyện trong The Quarry, sau cú chơi ngu lấy tiếng phá hỏng chiếc xe để trở về nhà của một thanh niên trong nhóm.