Nổ bình nén khi đang sang chiết bóng cười, một người thiệt mạng!

Nổ bình nén khi đang sang chiết bóng cười, một người thiệt mạng!

 02:18 09/05/2024

Vụ việc nổ bình khí nén gây thiệt hại về người và tài sản gây rúng động Thái Nguyên.