Sword Art Online: Integral Factor: Đấu tranh sinh tồn với 100 cửa ải

Sword Art Online: Integral Factor: Đấu tranh sinh tồn với 100 cửa ải

 16:18 05/04/2024

Sword Art Online: Integral Factor đưa bạn đến thế giới ảo đầy kịch tính. Bạn phải vượt qua đủ 100 cửa ải mới có thể bảo toàn mạng sống.