The Last of Us Part III: Viết tiếp câu chuyện về Ellie hay nhân vật hoàn toàn mới?

The Last of Us Part III: Viết tiếp câu chuyện về Ellie hay nhân vật hoàn toàn mới?

 04:04 04/04/2024

Liệu The Last of Us Part III sẽ nối tiếp câu chuyện của Ellie hay Naughty Dogs sẽ chuyển hướng sang câu chuyện mới hoàn toàn?