Với giải bài tập Toán lớp 10 Bài 2: Hàm số bậc hai sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 10 Bài 2.

Giải Toán 10 Chân trời sáng tạo Bài 2: Hàm số bậc hai

Video Giải Toán 10 Bài 2: Hàm số bậc hai – Chân trời sáng tạo – Cô Kiều Văn Huy (Giáo viên VietJack)

Giải Toán 10 trang 49

 • Hoạt động khởi động trang 49 Toán lớp 10 Tập 1: Các hàm số này có chung đặc điểm gì? y = ax2;y = a(x – m)(x – n) ….

  Xem lời giải

1. Hàm số bậc hai

 • Hoạt động khám phá 1 trang 49 Toán lớp 10 Tập 1: Khai triển biểu thức của các hàm số sau và sắp xếp theo thứ tự lũy thừa của x ….

  Xem lời giải

 • Thực hành 1 trang 49 Toán lớp 10 Tập 1: Hàm số nào trong các hàm số đã cho ở hoạt động khám phá 1 là hàm số bậc hai? ….

  Xem lời giải

2. Đồ thị hàm số bậc hai

 • Hoạt động khám phá 2 trang 49 Toán lớp 10 Tập 1: Xét hàm số: y = f(x) = x2 – 8x + 19 = (x – 4)2 + 3 có bảng giá trị ….

  Xem lời giải

Giải Toán 10 trang 52

 • Thực hành 2 trang 52 Toán lớp 10 Tập 1: Vẽ đồ thị hàm số y = x2 – 4x + 3 rồi so sánh đồ thị hàm số này với đồ thị hàm số ở ví dụ 2a ….

  Xem lời giải

READ  90phut | Link xem trực tiếp bóng đá không QC tại 90 phut TV

3. Sự biến thiên của hàm số bậc hai

 • Hoạt động khám phá 3 trang 52 Toán lớp 10 Tập 1: Từ đồ thị của hàm số bậc hai cho ở hai hình sau, tìm khoảng đồng biến và nghịch biến của hàm số trong mỗi trường hợp ….

  Xem lời giải

Giải Toán 10 trang 53

 • Thực hành 3 trang 53 Toán lớp 10 Tập 1: Tìm khoảng đồng biến, khoảng nghịch biến của hàm số y = 2×2 – 6x + 11. Hàm số có thể đạt giá trị bằng – 1 không? Tại sao? ….

  Xem lời giải

Giải Toán 10 trang 55

4. Ứng dụng của hàm số bậc hai

 • Vận dụng trang 55 Toán lớp 10 Tập 1: Trong bài toán ứng dụng, khi chơi trên sân cầu lông đơn, các lần phát cầu với thông tin như sau có được cho là hợp lệ không? ….

  Xem lời giải

Giải Toán 10 trang 56

Bài tập

 • Bài 1 trang 56 Toán lớp 10 Tập 1: Hàm số nào sau đây là hàm số bậc hai? y = 9×2 + 5x + 4 ….

  Xem lời giải

 • Bài 2 trang 56 Toán lớp 10 Tập 1: Tìm điều kiện của m để mỗi hàm số sau là hàm số bậc hai ….

  Xem lời giải

 • Bài 3 trang 56 Toán lớp 10 Tập 1: Lập bảng biến thiên của hàm số y = x2 + 2x + 3. Hàm số này có giá trị lớn nhất hay nhỏ nhất? Tìm giá trị đó ….

  Xem lời giải

 • Bài 4 trang 56 Toán lớp 10 Tập 1: Cho hàm số bậc hai y = f(x) = ax2 + bx + c có f(0) = 1, f(1) = 2, f(2) = 5 ….

  Xem lời giải

 • Bài 5 trang 56 Toán lớp 10 Tập 1: Cho hàm số y = 2×2 + x + m. Hãy xác định giá trị của m để hàm số đạt giá trị nhỏ nhất bằng 5 ….

  Xem lời giải

 • Bài 6 trang 56 Toán lớp 10 Tập 1: Vẽ đồ thị các hàm số sau: y = 2×2 + 4x – 1 ….

  Xem lời giải

 • Bài 7 trang 56 Toán lớp 10 Tập 1: Hãy xác định đúng đồ thị của mỗi hàm số sau trên Hình 12 ….

  Xem lời giải

READ  Trở Nên Thời Thượng Hơn Với Phong Cách Mặc Quần Ống Rộng Cạp Cao

Giải Toán 10 trang 57

 • Bài 8 trang 57 Toán lớp 10 Tập 1: Tìm công thức của hàm số bậc hai có đồ thị như Hình 13 ….

  Xem lời giải

 • Bài 9 trang 57 Toán lớp 10 Tập 1: Chiếc cầu dây văng một nhịp được thiết kế hai bên thành cầu có dạng parabol và được cố định bằng các dây cáp song song ….

  Xem lời giải

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 10 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

 • Toán 10 Bài tập cuối chương 3

 • Toán 10 Bài 1: Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180°

 • Toán 10 Bài 2: Định lí côsin và định lí sin

 • Toán 10 Bài 3: Giải tam giác và ứng dụng thực tế

 • Toán 10 Bài tập cuối chương 4

Săn SALE shopee tháng 11:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3