PHIM KỸ XẢO | Sổ sứ mệnh mùa 35 – Quyền Năng Mặt Trời

PHIM KỸ XẢO | Sổ sứ mệnh mùa 35 – Quyền Năng Mặt Trời

Video Thanh Canh 0Cùng đón chờ xem Allain sẽ làm gì để bảo vệ tộc trưởng của mình nhé!

“Nghi lễ nhất định phải được thực hiện, ta đã chờ đợi nó quá lâu!
Dù phải hi sinh thân thể này, bằng tất cả sự tôn kính, thanh gươm ánh sáng này sẽ không để một kẻ nào chạm vào tộc trưởng!!”

– Ngày Ánh sáng thứ 2, trích Allain Thần Mặt Trời –