Nguyễn Văn Hà: LIÊN MINH HUYỀN THOẠI 24/04/2022

Nguyễn Văn Hà: LIÊN MINH HUYỀN THOẠI 24/04/2022

Video Thanh Canh 0GPU: GeForce GTX 1660 SUPER
CPU: Intel(R) Core(TM) i3-10100F CPU @ 3.60GHz
Memory: 16 GB RAM (15.87 GB RAM usable)
Current resolution: 1920 x 1080, 144Hz
Operating system: