Little Saigon -California 12/23/2018

Dear Sir/madame,I am Quoc Huy Truong, the owner of N10TV channel on YouTube, who have been working with Google for quite a long time. Today, my team and myself have been inquired by our followers all over the world about the videos that we posted on YouTube 2 months ago since these videos could not be found on our channel. We realized that the videos named Dậy Sóng Little Saigon – Biểu Tình Chống Đàm Vĩnh Hưng Qua Mỹ Trình Diễn ,Link : https://www.youtube.com/watch?v=ykjmAX0Tkmg were taken down from YouTube platform.At the same time, we are informed by you that our videos were reported by email do.minhtriyt@gmail.com – Đàm Vĩnh Hưng as a claimant.

We believe that this claim is totally wrong and we strongly request YouTube’s denial of this report. We were the one who made these videos without breaking any rules.

Our team have combined 2 videos that we had streamed live on our Facebook account (Trương Quốc Huy – N10TV Channel). Our team members have streamed live and reported what was happening in real time.1st video was streamed live on 10/18/2018 at 5:30 pmhttps://www.facebook.com/M16teamQuocHuy/videos/441915243001145/

2nd video was streamed live on 10/18/2018 at 6:34 pmhttps://www.facebook.com/M16teamQuocHuy/videos/306001776662024/

The videos are about the Vietnamese people in Little Saigon, Orange county, California protest the present of Đàm Vĩnh Hưng in our community.We were the one who reported and streamed live what was happening in real time and real place. And our followers have enjoyed watching this incident with us. As of today, our 1st video is reached to 87,000 viewers on Facebook and 59,000 viewers for the 2nd video.We strongly request that YouTube takes down this strike against N10TV Channel immediately, restore our videos accordingly and provide us with live streaming function as before. We believe the report from email Đàm Vĩnh Hưng – do.minhtriyt@gmail.com contains political motives and personal hatred. This report is completely unreasonable. YouTube should consider this matter seriously and carefully. We are living in American where we advocate and protect “Freedom” as a core value.Yours,Quoc Huy Truong

READ  Kết quả tuyển Pháp 3-1 Ba Lan, World Cup 2022: 'Les Bleus' dễ dàng vào tứ kết

Thưa ông / bà

Tôi là Quốc Huy Trường, chủ sở hữu kênh N10TV trên YouTube, người đã cộng tác lâu năm với Google.

Hôm nay, tôi và nhóm cộng tác của tôi nhận được sự phản hồi của khán giả trên thế giới về việc không thể tìm thấy 1 video đã được phát trên kênh N10TV 2 tháng trước. Chúng tôi nhận ra rằng các video có tên là Dậy Sóng Little Saigon – Biểu Tình Chống Đàm Vĩnh Hưng Qua Mỹ đã được gỡ xuống trên YouTube. Link https://www.youtube.com/watch?v=ykjmAX0TkmgĐồng thời, chúng tôi được YouTube thông báo rằng các video của chúng tôi đã bị 1 người có tên do.minhtriyt @ gmail.com – Đàm Vĩnh Hưng khiếu nại.

Chúng tôi tin rằng việc khiếu nại này là hoàn toàn sai trái và chúng tôi yêu cầu YouTube phản bác lại việc khiếu nại này. Chúng tôi chính là những người đã thực hiện những video này mà không vi phạm bất kỳ quy tắc nào.

Nhóm chúng tôi đã kết hợp 2 video mà chúng tôi đã phát trực tiếp trên tài khoản Facebook của chúng tôi (Trương Quốc Huy – Kênh N10TV). Các thành viên trong nhóm của chúng tôi đã phát trực tiếp và tường thuật những gì đang xảy ra vào thời gian thực.

– Video đầu tiên được phát trực tiếp vào ngày 18/10/2018 lúc 5:30 chiềuhttps://www.facebook.com/M16teamQuocHuy/ideo/441915243001145/

– Video thứ 2 được phát trực tiếp vào ngày 18/10/2018 lúc 6:34 tốihttps://www.facebook.com/M16teamQuocHuy/ideo/306001776662024/

Các video này nói về người dân Việt Nam tại Little Saigon, quận Cam, tiểu bang California phản đối sự hiện diện của Đàm Vĩnh Hưng trong cộng đồng của chúng tôi. Chúng tôi là người đã tường thuật và phát trực tiếp những gì đang diễn ra trong thời gian thực và địa điểm thực. Và khán giả của chúng tôi đã cùng xem sự kiện này với chúng tôi. Tính đến hôm nay, video đầu tiên của chúng tôi đã đạt tới 87.000 lượt người xem trên Facebook và 59.000 lượt người xem cho video thứ 2.

READ  101+ mẫu nail đẹp dễ diện, không bao giờ sợ bị lỗi mốt

Chúng tôi yêu cầu YouTube gỡ bỏ lệnh cấm phát sóng này đối với Kênh N10TV ngay lập tức, khôi phục lại video của chúng tôi trên YouTube và cung cấp cho chúng tôi chức năng phát sóng trực tiếp như trước đây.

Chúng tôi tin rằng việc khiếu nại từ email Đàm Vĩnh Hưng – do.minhtriyt @ gmail.com chứa động cơ chính trị và thù hận cá nhân. Báo cáo này là hoàn toàn không hợp lý. YouTube nên xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc và cẩn thận. Chúng ta đang sống tại Hoa Kỳ, nơi chúng ta cổ súy và bảo vệ sự tự do như một giá trị cốt lõi.

Thân mến,

Quoc Huy Truong