Làm liều chơi Vanhein trận cuối lên Kim Cương | Liên Quân Mobile

Làm liều chơi Vanhein trận cuối lên Kim Cương | Liên Quân Mobile

Video Thanh Canh 0Đây là trận cuôi cùng Na lên Kim Cương, làm liều thử lấy Vanhein 1 tướng tủ (tướng cất trong tủ) ra chơi luôn. Hên mà được team độ kk.
——
– Facebook: (Trần Hoàng Tân)
– Web: navlogs.net

© Copyright by Na Gaming ☞ Do not Reup and Use videos