Với lời giải bài tập Unit 9 lớp 9: Skills 2 trong Unit 9: English in the world Tiếng Anh 9 sách mới (chương trình thí điểm) hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh lớp 9 dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 9 Unit 9.

Unit 9 lớp 9: Skills 2

Unit 9 lớp 9: Skills 2 (phần 1 → 4 trang 39 SGK Tiếng Anh 9 mới)

Video giải Tiếng Anh 9 Unit 9 English in the world – Skills 2 – Cô Đỗ Lê Diễm Ngọc (Giáo viên VietJack)

1. Listen to four different people talking about speaking and learning languages. Match the summaries (A-E) to each speaker. There is one extra summary. (Nghe đoạn nói chuyện của bốn người nói chuyện khác nhau về việc nói và học ngôn ngữ . Nỗi các đoạn tóm tắt (A-E) vào mỗi người nói. Ở đây có một tóm tắt thừa.)

Bài nghe:

A. She can speak Spanish, French, and English fluently.

B. He decided to learn English properly after a holiday in England.

C. A friend advised her to come to England to learn English.

D. She had to learn English because she works for a multinational company.

E. The reason why he is good at German is that he lives near the border.

Đáp án:

1. E2. A3. B4. D

Nội dung bài nghe:

Speaker 1 (male): My first language is French, but I live near the border, so I’m reasonably good at German. I can also get by in Italian. We went to Rome last summer and I picked up the basics.

Speaker 2 (female): My mother is Spanish and my father is French so I’m bilingual. I’m also fluent in English which I need for my job. I can have a conversation in Italian, but it’s a bit rusty.

Speaker 3 (male): I used to be quite bad at English. I knew a few words of everyday English that I learned at school, but I couldn’t speak a word of anything else. Last summer, I went to England on holiday. While I was travelling around the country, I picked up enough words and phrases to get by. I was told that my pronunciation was quite good, so when I got home I decided to learn English properly.

Speaker 4 (female): Last year, I got a job in a multinational company, so I had to learn English. A friend recommended an English centre and I have been going there for six months. I always enjoy the lessons and the language is taught in a communicative way. I think that I’ve learned a lot since I started. It’s not all fun, though – at the moment I’m studying for my first exam!

Hướng dẫn dịch:

Người nói 1 (nam): Ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi là tiếng Pháp, nhưng tôi sống gần biên giới, vì vậy tôi khá giỏi tiếng Đức. Tôi cũng có thể giao tiếp được bằng tiếng Ý. Chúng tôi đến Rome vào mùa hè năm ngoái và tôi đã học những điều cơ bản.

READ  Hướng dẫn 4 cách thắt cà vạt nổi tiếng nhất mọi thời đại - Cà vạt cao cấp - Cavat, Caravat, Nơ chất lượng

Người nói 2 (nữ): Mẹ tôi là người Tây Ban Nha và cha tôi là người Pháp nên tôi là người song ngữ. Tôi cũng thông thạo tiếng Anh mà tôi cần cho công việc của tôi. Tôi có thể có một cuộc trò chuyện bằng tiếng Ý, nhưng nó hơi cơ bản.

Người nói 3 (nam): Tôi đã từng khá là dốt tiếng Anh. Tôi biết một vài từ tiếng Anh hàng ngày mà tôi đã học ở trường, nhưng tôi không thể nói được một điều gì khác. Mùa hè năm ngoái, tôi đã đi Anh vào kỳ nghỉ. Trong khi tôi đi du lịch khắp đất nước, tôi đã thu thập được đủ từ và cụm từ để sử dụng. Tôi được nghe và nói nên phát âm của tôi khá tốt, vì vậy khi tôi về nhà tôi đã quyết định học tiếng Anh đúng cách.

Người nói 4 (nữ): Năm trước, tôi được nhận làm công việc tại một công ty đa quốc gia, vì vậy tôi đã phải học tiếng Anh. Một người bạn giới thiệu một trung tâm tiếng Anh và tôi đã đi đến đó sáu tháng. Tôi luôn thích thú với những bài học và ngôn ngữ được dạy trong giao tiếp. Tôi nghĩ rằng tôi đã học được rất nhiều kể từ khi tôi bắt đầu. Tuy nhiên, không phải là tất cả, lúc này tôi đang làm bài kiểm tra đầu tiên của mình!

2. Listen to the extracts again and answer the questions. (Nghe các đoạn ghi âm một lần nữa và trả lời các câu hỏi.)

Bài nghe:

1. What did Speaker 1 do last summer?

2. How can Speaker 2 speak Italian?

3. What was Speaker 3’s level of English in the past?

4. What did Speaker 3 do while travelling around England?

5. What did Speaker 4 think of her English learning?

Đáp án:

1. He went to Rome.

2. She can have a conversation in Italian, but it’s a bit rusty.

3. He used to be quite bad at English.

4. He picked up enough words and phrases to get by.

5. She thinks that she has learned a lot since she started an English course at an English centre.

READ  Lulubox Pro APK Download v6.18 | Latest Version for Android

Giải thích:

1. Thông tin: We went to Rome last summer and I picked up the basics.

2. Thông tin: I can have a conversation in Italian, but it’s a bit rusty.

3. Thông tin: I used to be quite bad at English.

4. Thông tin: While I was travelling around the country, I picked up enough words and phrases to get by.

5. Thông tin: I think that I’ve learned a lot since I started.

Hướng dẫn dịch:

1. Anh ấy đã đến Rome.

2. Cô ấy có thể nói chuyện bằng tiếng Ý, nhưng nó hơi dài dòng.

3. Anh ấy từng khá tệ tiếng Anh.

4. Anh ấy đã chọn đủ các từ và cụm từ để hiểu.

5. Cô ấy cho rằng mình đã học được rất nhiều điều kể từ khi bắt đầu tham gia khóa học tiếng Anh tại một trung tâm tiếng Anh.

3. Mark notes of four uses of English in your daily life and give an explanation/example for each of them. Then compare your list with a partner. (Ghi chú bốn công dụng của tiếng Anh trong nhật ký hằng ngày và đưa ra ví dụ hoặc lời giải thích cho mỗi công dụng đó. Sau đó so sánh danh sách của bạn với bạn cùng học.)

What I use English forExplanation 1. studyEnglish is a mandatory subject in my school. 2. English clubI take part in an English club once a week. 3. communication.I talk to my friends and my teacher in English.

Hướng dẫn dịch:

Tôi sử dụng tiếng Anh để làm gì

Giải trình

1. học

Tiếng Anh là môn học bắt buộc trong trường học của tôi.

2. Câu lạc bộ tiếng anh

Tôi tham gia câu lạc bộ tiếng Anh mỗi tuần một lần.

3. giao tiếp.

Tôi nói chuyện với bạn bè và giáo viên của tôi bằng tiếng Anh.

4a. Use your notes in 3 to write about what you use English for in your daily life. (Sử dụng ghi chú của bạn trong bài 3 để viết về những gì bạn sử dụng Tiếng Anh trong cuộc sống hàng ngày)

Đoạn văn gợi ý:

I use English for different purposes in my daily life. Firstly, English helps me to communicate with people all over the world. I have made friends with some students from the UK and Australia. I use English to chat with them about many things. Secondly, English helps me to get information and improve my knowledge. Because almost any information is available in English, it is easy for me to get access to all source of information with my English. Finally, English is useful when I want to go abroad to study. A lot of schools and universities in different countries provide scholarships and courses in English. I am learning English hard to get an IELTS score of 6. 5 so that next year I can go to Australia to study. In conclusion, English is useful for me in various ways.

READ  Kết quả Bồ Đào Nha 6-1 Thụy Sĩ, World Cup 2022: Tưng bừng 'Selecao châu Âu'

b. Swap your writing with a partner and review each other’s drafts. Make revisions corrections if necessary. Then present final writing to the class. (Trao đổi bài viết của bạn với bạn bề và xem những bài viết khác. Tạo bản chính xác khác nếu cần. Sau đó trình bày bài viết hoàn chỉnh với cả lớp.)

Bài giảng: Unit 9: English in the world – Skills 2 – Cô Phạm Thị Hồng Linh (Giáo viên VietJack)

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 9 Unit 9 khác:

 • Từ vựng Unit 9: liệt kê các từ vựng cần học trong bài

 • Getting Started (phần 1-4 trang 30-31-32 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen and read 2. Match the word/phrases …

 • A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 33-34 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Match the words/phrases … 2a. Choose the correct …

 • A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 35-36 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1a. Read this sentence … 2. Rewwrite the sentences …

 • Communication (phần 1-3 trang 37 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Make notes about yourself 2. Work in pairs …

 • Skills 1 (phần 1-5 trang 38 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Read the follơing text about …. 2a. Read the text …

 • Skills 2 (phần 1-4 trang 39 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen to four … 2. Listen to the extracts …

 • Looking Back (phần 1-6 trang 40-41 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Underline the correct … 2. Read what three people …

 • Project (phần 1-3 trang 41 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Read the chart … 2. Choose two varieties …

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 mới hay khác:

 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 9 mới
 • 720 bài tập trắc nghiệm Tiếng anh 9 mới
 • Top 30 Đề thi Tiếng Anh 9 mới có đáp án

Săn SALE shopee tháng 11:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 có đáp án